HR EN

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA POSLOVNO-STAMBENE GRAĐEVINE Petrinjska ulica 87 u Zagrebu

Provedeni natječaji

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
POSLOVNO-STAMBENE GRAĐEVINE

Petrinjska ulica 87 u Zagrebu


RASPISIVAČ NATJEČAJA:
MEŠIĆ COM d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 22  (OIB: 16308837296), zastupan po

Članu uprave gospodinu Ahmetu  Mešiću

tel: 01 6061 510  -  mail: info@mesic-com.hr

 

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po
direktoru Stipanu Maroviću, 
tel: 01 6040 278, 01 6040 469
e-mail: stimar@stimar.hr

NATJEČAJ  prvog stupnja složenosti
opći, za realizaciju u jednom stupnju, javni i anonimni  za izradu idejnog arhitektonskog  rješenja poslovno-stambene građevine  - Petrinjska ulica 87 u Zagrebu.

Natječaj je proveden u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata. Registarski broj natječaja je  54-18/ZG-A/N

 

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
MEŠIĆ COM d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 22 (OIB: 16308837296), zastupan po Članu uprave gdinu. Ahmetu Mešiću; tel: 01  6061 510  -  mail: info@mesic-com.hr

PROVODITELJ NATJEČAJA:
STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po
direktoru Stipanu Maroviću; tel: 01  6040 278, 01  6040 469  – mail: stimar@stimar.hr

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA: 
MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o., Voćarsko naselje 118, 10000 Zagreb, OIB: 90418223094 - Autor (odgovorni voditelj izrade) – Miroslav Dragomanović dip.ing.arh. - ovlašteni arhitekt  - mail: miroslav.dragomanovic@gmail.com, telefon 01 4856 123

PREDMET I SVRHA natječaja bio je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja
temeljem kojeg će se izraditi daljnji potrebni projekti za uređenje prostora i izgradnju
poslovno stambene građevine na lokaciji Petrinjska 87, Zagreb, k.č. 7492 k.o. Centar.

PRAVO SUDJELOVANJA  imale su sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti bio je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE: 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je jednakovrijedno  valorizirao slijedeće kriterije :

1. realizacija prostornog programa;
2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja Petrinjske 87, Zagreb;
6. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
Neda Balog Dolečki , dipl.ing.arh. ovl.arh. – predsjednica  OS, Milivoj Cota, dipl.ing.arh. ovl. arh.   - dopredsjednik OS, Zrinka Marović, Mr.oec., Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. ovl. arh. (zamjenik člana OS), savjetnici: Stipan Marović, dipl.iur.oec i Miroslav Dragomanović, dipl. ing. arh. ovl.arh.  

Tehnička komisija:
1. Katja Bobanović, dipl.ing.arh. ovl.arh.

Tajnik natječaja:
Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh. ovl.arh.

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 33 rada, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 36.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „17“
Autor: PROARH /  Davor Mateković dipl.ing.arh.
Projektni tim: Davor Mateković, Tomislav Stojan, Vedrana Jančić, Vedran Pavličević, Vinka Ivičić

   

DRUGA NAGRADA u iznosu od 27.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „28“
Autor: SEDMI BIRO d.o.o., Nikša Štos dia
Suradnik za termotehničke instalacije: Ivan Kovač dipl.ing.stroj.

 

TREĆA NAGRADA u iznosu od 18.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „21“
Autori: Mihaela Maslać mag.ing.arch., Darija Rubeša mag.ing.arch., Damir Rubeša dipl.ing.arh.

 

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 9.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „26“
Autori : Red.prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković dip.ing.arh.; Izv.prof. Boris Ileković dipl.ing.arh. Suradnici: Dunja Naerlović mag.ing.arh., Alexandra Paša mag.ing.arh., Oton Ileković stud.arh.

 

Izložba natječajnih radova otvoriti će se dana 09.05.2018. u 10 sati i traje do 22.05.2018. u izložbenom prostoru prizemlja (na razini 0) poslovnog objekta "Chromosov toranj" Ul.grada Vukovara 271,  Zagreb. 
Izložba je otvorena za razgledanje  radnim danom u vremenu od 10 do 16 sati.

Ocjenjivački sud