HR EN

POSLOVNI KOMPLEKS IZMEĐU ULICE SIGET I FROUDEOVE ULICE U ZAGREBU REZULTATI NATJEČAJA

Provedeni natječaji

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG
ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKOG RJEŠENJA POSLOVNOG KOMPLEKSA
IZMEĐU ULICE SIGET I FROUDEOVE ULICE U ZAGREBU

NATJEČAJ  prvog stupnja složenosti

opći , za realizaciju u jednom stupnju, javni i anonimni  za izradu idejnog arhitektonsko -  urbanističkog  rješenja. Natječaj je proveden u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata. Registarski broj natječaja je  41-17/ZG-AU/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

CASTRUM NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Bednjanska 8

 

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271
 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

CPA  Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. , Odranska 2, Zagreb.

 

SVRHA I CILJ NATJEČAJA:

Svrha i cilj natječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja temeljem kojeg će se izraditi daljnji potrebni projekti za uređenje prostora i gradnju poslovnog kompleksa između Ulice Siget i Froudeove ulice u Zagrebu.

 

PRAVO SUDJELOVANJA:

Imale su sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist .

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je  valorizirao slijedeće kriterije :

1. realizacija prostornog programa;

2. mogućnost realizacije zahvata u prostoru u fazama i/ili etapama;         

3. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;

4. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

5. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;

6. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja Ulice Siget i Froudeove 

    ulice;

7. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

 

 

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

 

1. Nenad Bach, dipl.ing.arh. ovl.arh. - predsjednik OS, 

2. Zlatko Hanžek , dipl.ing.arh. ovl.arh. - dopredsjednik OS,

3. Vlado Leko, dipl.oecc.,

4. Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh. ovl.arh.,

5. Stipan Marović, dipl.iur.oec,


Zamjenik člana OS-a:

 

  1. Duško Dropulić, dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt

 

 

Tehnička komisija:


1. Katja Bobanović, dipl.ing.arh. ovl.arh.

2. Juraj Luetić, mag.ing.arh. ovl.arh.

 

Tajnik natječaja:
Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh. ovl.arh.

 

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 5 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

 

PRVA NAGRADA

u iznosu od 88.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „05“

Autor: Silva Grubešić Buterin d.i.a.

 

 

 

PROFECTUS PROJEKTIRANJE d.o.o.

Suradnici:

Arhitektura: Miroslav Lučev, dipl.ing arh.   

Promet: Hrvoje Kostelac, dipl.ing.građ.

Zaštita od požara: Željko Mužević univ.spec.aedif.

Prostorni prikaz: Ivan Pavin

 

 

 

DRUGA NAGRADA

u iznosu od 55.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „04“
Autori: prof.dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.; Andrea Hržić Šesnić, dipl.ing.arh.; Ana-Marija Rem, mag.ing.arch.; Danira Rubeša, mag.ing.arch.

ARHITEKTONSKI ATELIER HRŽIĆ d.o.o.

 

TREĆA NAGRADA

u iznosu od 33.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“

Autori: Saša Glazer d.i.a.; Diana Kačić Yeoman d.i.a. ovl.arh.; Radovan Sević mag.arh.; Andrew Yeoman R.I.B.A.

Tower 151 Architects – Zagreb d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTA NAGRADA

 u iznosu od 26.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „02“

Autori : Nikola Arambašić,mag.ing.arch; Rudolf Martinović, stud.arh.; Ivan Mimica, stud.arh.

Ured A PLUS d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA NAGRADA:

nije dodijeljena.

 

 

 

Izložba natječajnih radova otvoriti će se dana 20.07.2017. u 10 sati i traje do 01.08.2017. u izložbenom prostoru prizemlja (na razini 0) poslovnog objekta "Chromosov toranj" Ul.grada Vukovara 271,  Zagreb. 

Izložba je otvorena za razgledanje  radnim danom u vremenu od 10 do 16 sati.

 

Ocjenjivački sud