HR EN

POSLOVNO-SPORTSKI CENTAR RADNIČKA

Provedeni natječaji

RASPISIVAČ

EURO DAUS d.d., Put Mostina 1, Split - OIB : 19212513210 kojeg zastupa predsjednik uprave Ivica Primorac 

mail:ivica.primorac@eurodaus.hr   tel: 021 202 999

PROVODITELJ NATJEČAJA

STIMAR d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb - OIB : 87329091748 kojeg zastupa  Stipan Marović tel: 01/6040-278 i 01/6040-469 Ovlašteni arhitekt Zdravko Mahmet - mail: zdravko.mahmet@zg.t-com.hr tel:01/4851-307 raspisuje  natječaj,

OPĆI, ZA REALIZACIJU U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI  NATJEČAJ

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA POSLOVNO-SPORTSKOG CENTRA NA RADNIČKOJ CESTI U ZAGREBU

PRAVO SUDJELOVANJA

Imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI

Početak natječaja:  24.04.2015.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 19.05.2015. Rok predaje natječajnih radova:  30.06.2015. -  do 16 sati.

Natječajne podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na e-mail: stimar@stimar.hr i biti će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom, podloge se dostavljaju mailom i to bez naknade (ne plaćaju se)

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje pet /5/ radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u neto  iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 88.000,00 kn
II. nagrada 55.000,00 kn
III. nagrada 33.000,00 kn
IV. nagrada 26.400,00 kn
V. nagrada 17.600,00 kn

Cijena izrade navedene daljnje projektne dokumentacije utvrditi će se sukladno Pravilniku o standardu usluga HKA.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova

Ocjenjivački sud:

  1. Neda Kaminski-Kirš, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica - predsjednica ocjenjivačkog suda
  2. Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt - dopredsjednik ocjenjivačkog suda
  3. Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
  4. Zoran Azinović, dipl.ing.stroj.
  5. Stipan Marović, dipl.iur.oec.                                

Zamjenski član:

  1. Duško Dropulić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Tehnička komisija:

  1. Zrinka Tadić, mr.sc.,  dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
  2. Katja Bobanović, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja:

  1.  Lea Lončarević-Žibret,  dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Javni natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN br.

85/16.07.2014.) Hrvatske komore arhitekata.

Reg.br. natječaja  13-15/ZG-UA/N

 

Svi natjecatelji potrebnu dokumentaciju mogu dobiti upitom putem elektronske pošte (e-mailom) stimar@stimar.hr; stimardooo@gmail.com