HR EN

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA POSLOVNO-SPORTSKOG CENTRA NA RADNIČKOJ CESTI U ZAGREBU

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA POSLOVNO-SPORTSKOG CENTRA NA RADNIČKOJ CESTI U ZAGREBU

 

NATJEČAJ

opći , za realizaciju u jednom stupnju, javni i anonimni  za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog   rješenja. Natječaj je proveden u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata.   Registarski broj natječaja je 13-15/ZG-UA/N 

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
EURO DAUS d.d., Put Mostina 1, Split

 

PROVODITELJ NATJEČAJA:
STIMAR d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
CPA – Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Odranska 2, Zagreb

 

SVRHA I CILJ NATJEČAJA
Svrha natječaja je ispitivanje optimalnih mogućnosti iskorištenja atraktivnog prostora predmetne lokacije a u skladu sa odredbama GUP-a grada Zagreba. Cilj je dobivanje kvalitetnog idejnog rješenja koje će zadovoljiti natječajne kriterije i unaprijediti prostorne sadržaje na ovom dijelu Radničke ceste.

 

PRAVO SUDJELOVANJA:
Imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arh.

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je jednakovrijedno  valorizirao slijedeće kriterije :

1. kvalitetno funkcionalno i oblikovno rješenje, kao i raspored sadržaja na parceli;
2. omogućavanje faznog, odnosno etapnog građenja i fleksibilnost korištenja prostora;
3. prometno rješenje unutar parcele;
4. prepoznatljivost arhitektonskog koherentnog koncepta;
5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja Radničke ceste;
6. racionalnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju
7. ekonomičnost rješenja
8. investicijske troškove

 

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

  1. Neda Kaminski – Kirš, dipl.ing.arh. ovl.arh. - predsjednica  OS,
  2. Miroslav Dragomanović , dipl.ing.arh. ovl.arh. -  dopredsjednik OS,
  3. Zdravko Mahmet, dipl. ing.arh. ovl.arh.
  4. Zoran Azinović , dipl.ing. stojarstva,
  5. Stipan Marović, dipl.iur.oec, 
  6. Duško Dropulić, dipl.ing.arh. ovl.arh. (zamjenik člana OS)            

Tehnička komisija:
1. Zrinka Tadić,  mr.sc. dipl.ing.arh. ovl.arh.
2. Katja Bobanović, dipl.ing.arh. ovl.arh.

 

Tajnica natječaja:
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh. ovl.arh.

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 9 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

 

PRVA NAGRADA u iznosu od 88.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06“

Autori: COTA I COTA d.o.o.
Hrvoje Vrsalović, dipl.ing.arh.; Katja Ivković, dipl.ing.arh.; Milivoj Cota dipl.ing.arh., 

Konzultant: Ljubomir Cota dipl.ing.arh.

  

 

DRUGA NAGRADA u iznosu od 55.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“

Autori:  Tin Sven Franić, dia.; Vanja Rister, dia.; Ivana Krstinić, dia.; Mateja Markešić, dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREĆA NAGRADA u iznosu od 33.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „03“

Autor: Branko Silađin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 26.400,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „09“

Autori: Božica Vojnović, ing.građ.; Nikola Arambašić, mag.ing.arch.

Stručni suradnik za zaštitu od požara: Maksim Carević bacc.ing. sec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA NAGRADA u iznosu od 17.600,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“

Autori: Alen Žunić, mag.ing.arh.; Dr.sc.Zlatko Karač, mag. Ing.arh.

Suradnik za 3D:Marin Piršić, mag.ing.arh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izložba natječajnih radova otvoriti će se u 10 sati - dana 17.07.2015. i traje do 28.07.2015. u izložbenom prostoru prizemlja (na razini 0) poslovnog objekta "Chromosov toranj" Ul.grada Vukovara 271 Zagreb.

 

Ocjenjivački sud

Rrzultate natječaja možete preuzeti u PDF formatu na kraju ove objave.