HR EN

HEP Poslovna zgrada

Projekti: Ostvareni

PROJEKT I GRAĐEVINSKA DOZVOLA POSLOVNE
GRAĐEVINE HEP-a I CIJELOG KOMPLEKSA
HEP-a

Ulica grada Vukovara 37 
10000, Zagreb
16,000 m2 GDA – building 
30,000 m2 GDA – SITE COMPLEX