HR EN

Spaz

Projekti: Ostvareni

POSLOVNA GRAĐEVINA SPAZ RADNIČKA CESTA ZAGREB

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca 2.590
Katnost P+8
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u 10.355 m2
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n 7.265 m2
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p 3.090 m2
Broj podzemnih etaža 2
Broj građevina (nadzemnih volumena) 1
Glavni arhitekti

Nenad Bach dai
(FAI d.o.o)