HR EN

UPU Jankomir

Projekti: Ostvareni

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SLOBODNE CARINSKE ZONE JANKOMIR

Jankomir 10000, Zagreb
POVRŠINA OBUHVATA cca 700.000 m2