HR EN

VJESNIK ZAGREB

Projekti: Za buduću realizaciju

STUDIJA PROSTORNIH MOGUĆNOSTI IZGRADNJE KOMPLEKSA "VJESNIK" U ZAGREBU
PRIJEDLOG STUDIJE 07/2012

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca
 
Katnost
 
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u
 
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n
 
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p
 
Broj podzemnih etaža
 
Broj građevina (nadzemnih volumena)
 
Planirani broj stanova ukupno
 
Glavni arhitekti